Om EFT

EFT – Emotional Freedom Technique 

(Följande text, inom citattecken är hämtad från den svenska EFT-manualen, originalet på engelska finns på: www.emofree.com)

“Våra kroppar har en grundläggande elektrisk natur. Alla nybörjarkurser i anatomi beskriver det. Gnid fötterna mot mattan och ta därefter i något gjort av metall. Ibland kan du se den statiska elektriciteten som urladdas från fingertoppen. Det här skulle ha varit omöjligt om kroppen inte var av elektrisk natur.

Tar du på en varm kokplatta känner du smärtan omedelbart, därför att signalerna överförs elektriskt genom nerverna till hjärnan. Smärtan färdas med samma hastighet som elektricitet, och det är därför du känner den så snabbt.

Elektriska meddelanden far ständigt runt i kroppen, för att informera den om vad som pågår. Utan det här energiflödet skulle du inte kunna se, höra, lukta, smaka eller känna något. Ett annat självklart bevis för existensen av elektricitet (energi) i kroppen är elektroencephalogram (EEG) och elektrokardiogram (EKG).

EEG mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan och EKG mäter den elektriska aktiviteten i hjärtat. Dessa mätapparater har använts inom medicinen i decennier,och det är dessa du ser kopplade till svårt sjuka patienter i sjukhusserierna. När skärmen slutar “pipa” är patienten död. Våra elektriska system är livsnödvändiga för vår fysiska hälsa. Det är väl uppenbart? När energin slutar att cirkulera – då dör vi. Fråga din läkare, ingen säger emot.

Civilisationen har känt till detta i tusentals år. Kineserna upptäckte ett invecklat system av energibanor i kroppen för ca 5 000 år sedan. Dessa energibanor, eller meridianer som de även kallas, utgör kärnan i asiatisk medicin och bildar grund för modern akupunktur, akupressur och en mängd andra terapiformer.

Den här energin flödar genom kroppen och är osynlig för ögat. Den kan bara ses med hjälp av högteknologiska instrument. Analogt, kan du inte se de elektriska strömmarna i TV apparaten heller. Du vet trots allt att de finns, för du kan se resultaten. Ljuden och bilderna är bevis för att energin finns där.

På samma sätt presenterar EFT slående bevis för att energin flödar i kroppen, genom att åstadkomma resultat som visar dig att den finns. Genom att knacka på ändpunkterna av kroppens energimeridianer, kan du uppleva djupgående förändringar i din fysiska och psykiska hälsa.

Sådana resultat skulle inte visa sig utan ett energisystem. Västerländsk medicin tenderar att fokusera på kroppens kemiska natur, och har först de senaste åren börjat ägna uppmärksamhet åt dessa subtila, men kraftfulla energiflöden. Likafullt existerar dessa och attraherar ett ständigt ökande antal forskare”.

EFT står för Emotional Freedom Techniques, utvecklat av Gary Craig, USA.

EFT är nog den enklaste och mest mångsidiga av de nya s.k. meridianterapierna (även kallat energipsykologi).

 

EFT kan hjälpa dig att lösa både psykiska hinder och fysiska smärtor.

EFT-coachning tar ca 1 timme och är både så enkelt och effektivt att du sedan kan fortsätta på egen hand hemma.

EFT är en kombination av speciella affirmationer och en form av akupressur – man stimulerar vissa akupunkturpunkter med fingrarna. Vad man säger/tänker under behandlingen är helt avgörande för resultatet. Ibland är effekten minst sagt dramatisk: Fleråriga problem kan minska eller försvinna helt efter en kort stunds behandling!

Normalt får man dock göra några behandlingar för att få önskad effekt.

EFT kan användas på en mängd olika områden:

 

 • Lindra/avlägsna värk, speciellt kronisk; migrän, psykosomatiska sjukdomar
 • Beroenden, missbruk: alkohol, droger, nikotin, mat, sötsaker
 • Andningssvårigheter, astma, allergier
 • Fobier t.ex. höjd- spindel- orm- cell- flygfobi, rädsla att tala inför andra
 • Depression, sömnproblem, irritabilitet
 • Alla negativa känslor t.ex. stress, ilska, sorg, rädslor, oro, ångest
 • Följderna av plågsamma händelser, misshandel; att våga köra igen efter en bilolycka
 • PTSD: Post Traumatic Stress Disorder
 • Panikångest
 • Barns problem t.ex. separationsångest, stamning, sängvätning, inlärning
 • Prestationsrelaterade aktiviteter t.ex. sport, försäljning, tentamen/prov,  uppkörning för körkort.
 • Personlig utveckling, dålig självbild, att nå mål, relationer

 

När EFT utövas korrekt, uppnår 80% antingen en tydlig förbättring eller fullständig befrielse från problemet. Nybörjaren klarar ofta 50%!

 

EFT är en mycket kraftfull teknik, som på kort tid bryter fastlåsta mönster.

 

 • Fungerar ofta när inget annat hjälper.
 • Ofta snabbt, milt och varar länge.
 • Inga preparat eller utrustning behövs.
 • Behandlingen är mycket riktad (ett problem i sänder).
 • Man kan behandla sig själv eller andra.
 • Kan lätt läras av alla!

 

Med tanke på hur djup och varaktig effekt man kan få av en EFT-behandling

är tillvägagångssättet överraskande enkelt:

 

 • Du väljer något som stör dig i ditt liv.
 • Med hjälp av speciella affirmationer motverkas kroppens “självsabotage” (att den inte vill göra så som du vill)
 • Du tänker på problemet medan du stimulerar ett antal meridianpunkter med fingrarna.
 • Behandlingen görs påklädd. Man ligger, sitter eller står. Inget stoppas in i kroppen t.ex. nålar eller piller.
 • Ingen utrustning används.
 • Man gör det på sig själv, på någon annan eller visar någon hur han/hon skall göra.

 

Det har oftast ingen betydelse hur länge man haft ett problem.

Negativa effekter är ytterst ovanligt.

En “runda” EFT-behandling tar allt som allt endast c:a 2-4 minuter.

Det händer faktiskt ibland, att problemet försvinner helt på denna korta behandlingstid, och då kan man ibland känna sig som ett levande frågetecken.

Normalt får man dock göra flera “rundor”, varvid problemet minskar undan för undan!

 

Följ denna länk för en introduktion till EFT, presenterad av Gary Craig, upphovsman:
Introduction to EFT

 

Hjärtligt välkommen att boka tid för en EFT-behandling idag!

maila till: info@hypnoscoachen.com, eller Ring: 070-7757052

Ring och boka tid nu